Residuos en el municipio

VALENCIÀCASTELLANOENGLISH

VALENCIÀ

Els residus que poden contemplar-se en aquesta galeria d’una mica més de 40 fotos són una xicoteta mostra dels residus que hem localitzat al llarg d’aquests últims mesos.

Alguns d’aqueixos desaprofitaments porten abandonats en la naturalesa des de fa més de cinc dècades.

La basuraleza acumulada en l’entorn natural de Castells de Castells i els seus paratges naturals inclou tot tipus de residus, des dels més freqüents com són burilles, botelles de plàstic, llandes, cristall, estris i electrodomèstics de gran grandària (com a escalfadors i televisors), butaques, rodes de cotxe, bidons agrícoles, etc.

Els més perillosos són les abundants restes de cristalls o els freqüents aerosols que poden ser causa de l’origen del foc.

CASTELLANO

Los residuos que pueden contemplarse en esta galería de algo más de 40 fotos son una pequeña muestra de los residuos que hemos localizado a lo largo de estos últimos meses.

Algunos de esos desperdicios llevan abandonados en la naturaleza desde hace más de cinco décadas.

La basuraleza acumulada en el entorno natural de Castells de Castells y sus parajes naturales incluye todo tipo de residuos, desde los más frecuentes como son colillas, botellas de plástico, latas, cristal, enseres y electrodomésticos de gran tamaño (como calentadores y televisores), sillones, ruedas de coche, bidones agrícolas, etc.

Los más peligrosos son los abundantes restos de cristales o los frecuentes aerosoles que pueden ser causa del origen del fuego.

ENGLISH

The waste that can be seen in this gallery of just over 40 photos is a small sample of the waste that we have found over the last few months.

Some of this waste has been abandoned in nature for more than five decades.

The rubbish accumulated in the natural environment of Castells de Castells and its natural sites includes all kinds of waste, from the most common ones such as cigarette butts, plastic bottles, cans, glass, household goods and large electrical appliances (such as heaters and televisions), armchairs, car tyres, agricultural drums, etc.

The most dangerous are the abundant remains of glass or the frequent aerosols that can be the cause of the origin of the fire.