Espacios contaminados

VALENCIÀ CASTELLANO ENGLISH

VALENCIÀ

Nota: Punxa en la imatge del mapa i accediràs al mapa de Goggle maps corresponent a Castell de Castells i el seu entorn natural. Les icones en roig amb una llanda de residu bolcada indiquen els punts contaminats. Alguns d’ells han sigut netejats parcialment per Eco-Castells. Les icones en blava amb el símbol «Vist» indiquen els punts netejats per Eco-Castells.

CASTELLANO

Nota: Pincha en la imagen del mapa y accederás al mapa de Goggle maps correspondiente a Castell de Castells y su entorno natural. Los iconos en rojo con una lata de residuo volcada indican los puntos contaminados. Algunos de ellos han sido limpiados parcialmente por Eco-Castells. Los iconos en azul con el símbolo «Visto» indican los puntos limpiados por Eco-Castells.

ENGLISH

Note: Click on the map image and you will access the Goggle maps map corresponding to Castell de Castells and its natural environment. The red icons with an overturned waste can indicate the contaminated spots. Some of them have been partially cleaned by Eco-Castells.
The blue icons with the symbol «Seen» indicate the points cleaned by Eco-Castells.